Rehabilitacja

W Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” od początku działalności (1991r.), nastawieni jesteśmy na przeciwdziałanie skutkom niewidzenia poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji. Odbywa się ona w formie stacjonarnych szkoleń rehabilitacyjnych dla osób  z całego kraju.

Logotyp PZN

U osób z dysfunkcją wzrokową wsparcie rehabilitacyjne jest stale rozwijającym się procesem, który należy dostosować w danym momencie do sytuacji i potrzeb osoby niepełnosprawnej. Proces ten musi być traktowany wieloetapowo.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w małych grupach i dotyczą; orientacji przestrzennej, samoobsługi, technik komunikacji ( w tym; alfabet braila, obsługa specjalistycznego sprzętu elektronicznego, pomoc optyczna i tyflotechniczna), art-terapii, zajęć prozdrowotnych oraz kulturalno-rekreacyjnych.

Zapraszamy wszystkich z dysfunkcją wzroku, bądź z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z tego powodu – skontaktuj się z nami ! Dołożymy wszelkich starań by Ci pomóc !

Szczegóły dotyczące zajęć:

tel.: 52 /340 01 28

e-mail: oris_andraszewska@poczta.onet.pl